شمال قزوین اقتصادی سرمایه گذار سرمایه گذاری

شمال: قزوین اقتصادی سرمایه گذار سرمایه گذاری شهرک کربن معاون استاندارقزوین احداث شهرک منوچهر حبیبی

شهرک کربن در قزوین احداث می‌شود

معاون امور اقتصادی استاندار قزوین از احداث شهرک کربن در استان خبر داد و گفت: نشانه از ایجاد این شهرک خودکفایی در زمینه جلوگیری از واردات هست. ..

ادامه مطلب