شمال قزوین اقتصادی سرمایه گذار سرمایه گذاری

شمال: قزوین اقتصادی سرمایه گذار سرمایه گذاری شهرک کربن معاون استاندارقزوین احداث شهرک منوچهر حبیبی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی انتقال کامل جریان برق با ماده نیمه رسانای تازه

محققان نوعی ماده نیمه رسانای کوانتومی کشف کرده اند که می تواند جریان الکتریسیته را بدون هیچ اتلافی انتقال یافته کند. 

انتقال کامل جریان برق با ماده نیمه رسانای تازه

انتقال کامل جریان برق با ماده نیمه رسانای تازه

عبارات مهم : انتقال

محققان نوعی ماده نیمه رسانای کوانتومی کشف کرده اند که می تواند جریان الکتریسیته را بدون هیچ اتلافی انتقال یافته کند.

به گزارش مهر به نقل از تلگراف، محققان یک ماده «نیمه رسانا» کشف کرده اند که حوزه نوینی در علم فیزیک باز می کند.

انتقال کامل جریان برق با ماده نیمه رسانای تازه

محققان استرالیایی و آمریکایی در مطالعات خود نوع تازه ماده کوانتومی به نام Weyl fermion را مشاهده کردند. این در حالی است که یک گروه از محققان مشغول بررسی اندازه گیری خصوصیات ماده و گروه دیگر به نظریه پردازی راجع به شکل گیری آن می پرداخت.

این شبه ذرات در نتیجه فعل و انفعال میان ذرات متعدد به وجود می آیند و باعث می شود آنها با کندی حرکت کنند (حدود سه میلیونم سرعت نور)، حال آنکه آنها حجمی ندارند. به عبارت دیگر این ذرات کوچک مانند نمونه های بزرگتر خود واکنش‌ها می کنند.

محققان نوعی ماده نیمه رسانای کوانتومی کشف کرده اند که می تواند جریان الکتریسیته را بدون هیچ اتلافی انتقال یافته کند. 

این روند در آینده جهت تولید رایانه های کوانتومی بسیار بافایده است و حتی انقلابی در حوزه الکترونیک ایجاد می کند. به گفته محققان چنین سیستمی می تواند جریان الکتریسیته را بدون هیچ اتلافی انتقال یافته کند.

البته Weyl fermion در ۲۰۱۵ اندازه گیری شد. اکنون محققان دانشگاه فناوری وین به طور موفقیت آمیز این ذرات را سیستم های مرتبط الکترونی ردیابی کرده اند.

باتوجه به قانون نسبیت، ذرات آزاد بدون حجم می توانند با سرعت نور حرکت کنند. ولی Weyl fermion ذرات آزاد نیستند، بلکه آنها شبه ذراتی در اوضاع جامد هستند و به عبارت دیگر در نتیجه فعل و انفعال میان الکترون ها به وجود می آیند. این شبه ذرات در اوضاع جامد مانند امواج آب واکنش‌ها می کنند.

انتقال کامل جریان برق با ماده نیمه رسانای تازه

واژه های کلیدی: انتقال | محققان | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog