شمال قزوین اقتصادی سرمایه گذار سرمایه گذاری

شمال: قزوین اقتصادی سرمایه گذار سرمایه گذاری شهرک کربن معاون استاندارقزوین احداث شهرک منوچهر حبیبی

گت بلاگز اخبار اجتماعی شفاف‌سازی کارنامه عملکرد 12 ساله قالیباف / ماموریت تازه شورای شهر به محمدعلی نجفی

اعضای شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران امروز با رای به دوفوریت طرح ارایه گزارش 100 روزه و گزارش بر سند تحول و عوض کردن مدیریت شهر تهران، نجفی را ملزم به ارائ

شفاف‌سازی کارنامه عملکرد 12 ساله قالیباف / ماموریت تازه شورای شهر به محمدعلی نجفی

ماموریت تازه شورای شهر به محمدعلی نجفی: براق سازی کارنامه عملکرد 12 ساله قالیباف

عبارات مهم : ایران

اعضای شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران امروز با رای به دوفوریت طرح ارایه گزارش 100 روزه و گزارش بر سند تحول و عوض کردن مدیریت شهر تهران، نجفی را ملزم به ارائه کارنامه عملکرد قالیباف کردند.

به گزارش گزینش دو فوریت طرح. با 18 رای به هیات رئیسه ارسال شد که با اکثریت آرا حداکثری تصویب شد.

شفاف‌سازی کارنامه عملکرد 12 ساله قالیباف / ماموریت تازه شورای شهر به محمدعلی نجفی

محسن هاشمی رییس شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران ملزوم است ظرف 100 روز عملکرد قالیباف را بعنوان شهردار 12 ساله پایتخت کشور عزیزمان ایران در بخش های متفاوت تهیه و به شورا و مردم ارائه کند.

سید حسن رسولی عضو شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران نیز در ابن باره گفت: ما به مردم قول داده ایم که ظرف 3 ماه گزارشی از اوضاع شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در بخش های متفاوت تهیه کنیم ولی متاسفانه در این مدت با اطلاعات متناقض و غیراستناد مواجه شدیم.

اعضای شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران امروز با رای به دوفوریت طرح ارایه گزارش 100 روزه و گزارش بر سند تحول و عوض کردن مدیریت شهر تهران، نجفی را ملزم به ارائ

وی ادامه داد: طی 12 سال 113 هزار میلیارد تومان جهت شهر هزینه شده است است و بعضی این عملکرد را سیاه و بعضی سفید می دانند.

واژه های کلیدی: ایران | قالیباف | کارنامه | شورای شهر | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog